ACTUALITAT

QUART TRIMESTRE 2017

Us recordem que ens trobem dins del termini legal per realitzar les declaracions fiscals del QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2.017.

Això significa que durant aquests dies cal procedir a la realització de les corresponents declaracions trimestrals. A tal efecte cal que ens faciliteu, tan aviat com pugueu, les dades que assenyalem tot seguit:

Estimació directa i Mòduls de Transport, Reparacions i Hostaleria. Factures d’ingressos, despeses i inversions del 4rt. trimestre, amb IVA i sense IVA. (Mesos d'octubre a desembre)

Societats.- A part del que es demana a l’apartat anterior cal que afegeixin els rebuts d’ingressos i pagaments així com els extractes dels comptes corrents afectes a l’activitat.

Resta de Mòduls (petit comerç, agricultura...): Cal que ens feu a mans, si en teniu, factures de béns d’inversió adquirits mínim d’un any des de la seva adquisició, (ex. vehicles, instal•lacions, mobiliari, equips informàtics, immobles, etc...)

Lloguers de locals de negoci. Qui en pagui, ha de facilitar LES FACTURES del període esmentat amb les retencions corresponents, amb el nom complert, Referència Cadastral, número DNI o NIF i adreça del titular.

Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i de dilluns a dijous de 16 a 19 h.

OBLIGACIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA D'UNA ASSOCIACIÓ

La planificació econòmica és el cor de les entitats. Invisible al públic, i tanmateix imprescindible perquè les activitats programades per l’entitat puguin desenvolupar-se correctament. En aquest article, exposarem unes quantes nocions bàsiques sobre l’elaboració dels pressupostos i els criteris de transparència econòmica que han de regir qualsevol entitat.

- Obligacions de la Junta Directiva en matèria pressupostària
- Responsabilitat dels membres de la Junta Directiva
- Elaboració dels pressupostos