ACTUALITAT

OBLIGACIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA D'UNA ASSOCIACIÓ

La planificació econòmica és el cor de les entitats. Invisible al públic, i tanmateix imprescindible perquè les activitats programades per l’entitat puguin desenvolupar-se correctament. En aquest article, exposarem unes quantes nocions bàsiques sobre l’elaboració dels pressupostos i els criteris de transparència econòmica que han de regir qualsevol entitat.

- Obligacions de la Junta Directiva en matèria pressupostària
- Responsabilitat dels membres de la Junta Directiva
- Elaboració dels pressupostos