Assegurances

El nostre assessorament per oferir les millors garanties de protecció amb les millors companyies:

  • Responsabilitat Civil
  • Multirrisc de la llar
  • Multirrisc de comerços
  • Multirrisc industrial
  • Automòbils
  • Accidents
  • Vida
  • Pensions, Jubilació, ...
  • Assistència i hospitalització