Serveis

Els serveis que oferim des de Gestoria Arenys abasten diversos àmbits dels serveis a les persones i les empreses.

 

- Gestoria (Trànsit, registres, ...)

- Fiscal

- Laboral

- Comptable

- Assegurances

- Administració de finques

- Assessorament Jurídic